เปิด ‘สวนสมุนไพร’ งานแพทย์แผนไทยฯ 8-10 ธ.ค. ‘แก้งขี้พระร่วง’ ต้านซึมเศร้า

เปิด ‘สวนสมุนไพร’ งานแพทย์แผนไทยฯ 8-10 ธ.ค. ‘แก้งขี้พระร่วง’ ต้านซึมเศร้า

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ รอประธานมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.พิเชษฐ์ บัญญัติ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานในวันที่ 9 ธันวาคม 2559นพ.โสภณ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชนคนไทยมาโดยตลอด และพระราชกรณียกิจที่ทรงถือเป็นพระธุระเอาพระราชหฤทัยใส่นับตั้งแต่ต้นราชกาล คือพระราชกรณียกิจด้านแพทย์แผนไทย ได้ทรงมีกระแสพระราชดำรัสของเมื่อครั้งเสด็จทรงปลูกต้นโพศรีมหาโพธิ ณ สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2523 ความว่า “ต้นไม้เป็นสมุนไพรทั้งสิ้น การเพาะชำ การปลูก และดูแลรักษา กรมป่าไม้ทราบดีรีบไปดำเนินการแทนกรรมการโครงการฯ พื้นที่ที่จะปลูกสมุนไพรตัวอย่างที่เพาะชำสมุนไพร ที่สร้างหลักศิลาจารึก และที่สร้างอาคารสำหรับศึกษาวิจัย จัดนิทรรศการ จัดการศึกษา ฝึกสอนอบรม นั้นให้มีพร้อมด้วย” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในการริเริ่มการพัฒนาสวนสมุนไพรในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้นพ.โสภณ กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน “แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานพระนาม “สิรินธร” เป็นชื่อวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รวมทั้งเพื่อประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุขที่จะพัฒนางานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมีความก้าวหน้าเกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย บริการตรวจรักษาโรค บริการหัตถการทางการแพทย์แผนไทย จากแพทย์แผนไทยจากทั่วประเทศกว่า 3,000 คน เป็นครั้งแรกที่รวมตัวกันมากที่สุดเพื่อทำความดี มีการจัดแสดงสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรคที่พบบ่อย ทั้งโรคทางระบบทางเดินอาหาร โรคทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง เป็นต้น

นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ รองประธานมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวถึงการจัดทำสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค ว่า ชาวสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงการน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะความมั่นคงทางสุขภาพที่เป็นภารกิจที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ในงานนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคตา โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น โดยในสวนสมุนไพรนอกจากจะมีต้นไม้ มีป้ายชื่อพฤกษศาสตร์ และสรรพคุณที่ถูกต้องแล้ว ยังมีการเรียนรู้และการใช้สมุนไพร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป นำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้องภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า ภายในสวนสมุนไพร12 กลุ่มโรคจะมีไฮไลท์ที่น่าสนใจ อาทิ แก้งขี้พระร่วง ซึ่งจัดเป็นพืชตระกูลกัญชา แต่สามารถนำมาใช้ได้ ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด เพราะมีฤทธิ์ทางระบบประสาท ในการนำมารักษาบำบัดอาการป่วยได้ อย่างการต้านอาการซึมเศร้า เพิ่มความจำ ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งทางรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ต้นนี้มา และจะมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาสารออกฤทธิ์ในการรักษาโรค นอกจากนี้ ยังมีดอกบานไม่รู้โรยป่า ซึ่งคนโบราญจะนำมาต้มน้ำดื่ม เพื่อขับปัสสาวะ และรักษาโรคทางเพศสัมพันธ์ ทางหนองใน หรือแม้แต่ตกขาว โดยดื่มแทนน้ำประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็จะดีขึ้น โดยต้องเป็นดอนบานไม่รู้โรยป่าสีขาว ซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นตามป่า และตามโรงเรียน สนามหญ้า ซึ่งจะแตกต่างจากดอกบานไม่รู้โรยทั่วไป