September 23, 2020
  • 9:20 am Hello world!

วิธีเลือกไม้แบดมินตันสำหรับผู้เล่น ก่อนอื่นต้องรู้ตัวเองก่อนว่า เล่นแนวไหน ถนัดเล่นแบบไหน รุก รับ หน้าคอร์ส หรือท้ายคอร์ส ชอบตบ หรือชอบหยอด ท่านต้องรู้จักแนวทางการเล่นของตัวเองก่อน และท่านยังต้องรู้จักคุณสมบัติของไม้ก่อน ว่ามีคุณสมบัติอย่างไร ท่านถึงจะเลือกไม้แบดมินตันที่เหมาะกับท่านได้

คุณสมบัติไม้แบดมินตัน

เราจะเลือกใช้ไม้แบดนั้น เราต้องรู้คุณบัติของไม้แบดมินตันซะก่อนถึงจะเป็นการดี ในการเลือกไม้แบดตันสำหรับคุณ คุณสมบัติมีอะไรบ้าง

  1. บอกยี่ห่อของไม้ ยกตัวอย่างเช่น Yonex
  2. บอกรุ่นและประเภทของไม้ ยกตัวอย่างเช่น VOLTRIC Z-FORCE II
  3. บอกค่า U ค่า U คือค่าที่บอกถึงน้ำหนักของไม้
Badminton ตารางขนาดน้ำหนักของไม้แบด  วิธีเลือกไม้แบด สำหรับมือใหม่

4.บอกค่า G คือค่าขนาดของด้ามจับของไม้แบดมินตัน
5.บอกการตรึงของเอ็นไม้แบดมินตันว่าสามารถตรึงเอ็น ต่ำสุดเท่าไร ถึง สูงสุดเท่าไร หน่วยตรึงเอ็น ของไม้แบดจะมีหน่วยเป็น ปอนด์ lbs

Badminton วิธีเลิอกไม้แบด สำหรับผู้เล่นใหม่
วิธีเลือกไม้แบดมินตัน ตัวอย่างไม้จากยี่ห่อ Yonex